A képen egy ember látható tollal a kezében, aki az ePostakönyvet ábrázoló laptop előtt ül.

Belföldi tértivevényes levélhez kézbesítési igazolás

Mi mindenképpen értesítjük, ha a címzett átvette a neki szánt levelet! Az átvételt bizonyító okiratról pedig Ön döntheti el, hogy azt papíralapon, vagy elektronikus formában kéri vissza.

Mit nyújtunk a tértivevény szolgáltatással?

A szolgáltatás keretében feladott könyvelt levélküldemények kézbesítésekor elismerjük a küldemények kézbesítését. Ezt követően az erről szóló – jogi eljárásban bizonyító erejű – okiratot pedig visszaküldjük Önnek. A küldemény egyedi azonosítója alapján a levél életútja nyomon követhető.

Milyen formában kaphatja vissza a kézbesítést igazoló okiratot?

  • A kézbesítési igazolás elektronikus csatornán továbbított, magyar nyelvű pdf fájl, melyben az információk beágyazott xml fájlban is elérhetőek. A kézbesítési igazolás hiteles, digitális aláírással és időbélyeggel ellátott.
  • Igény esetén lehetőség van papíralapon megkapni a kézbesítési igazolást, melyet a rendszerinkből nyomtatunk ki és juttatunk el ügyfeleinknek.

Hogyan tudja igénybe venni a kézbesítési okirat egyes formáit?

  • A hiteles kézbesítési igazolást az elektronikus feladójegyzék (EFJ) használattal, valamint feladói oldalon a kézbesítési igazolás elektronikus csatornán történő fogadásának képességével veheti igénybe. Használja az ingyenes ePostakönyv alkalmazásunkat. A borítékon az arra rendszeresített sárga színű jelzőt továbbra is alkalmazni szükséges, hivatalos irat esetén az értesítő típusát is meg kell adnia. Hivatalos irat esetében csak elektronikus feladójegyzék használattal vehető igénybe a szolgáltatás. Az EFJ-ben a tértivevény visszaküldési módnál meg kell jelölnie az információk visszaadására kiválasztott elektronikus csatornát (e-mail, FTP szerver, Hivatali kapu, ePostakönyv). Bővebb információs anyagot az elektronikus visszaadási csatornákról, valamint a kézbesítési igazolás műszaki specifikációját a Tájékoztatók között van lehetősége megtekinteni.
  • Amennyiben továbbra is papíralapon szeretne belföldi tértivevényes levelet feladni, már elég csak a megújult papíralapú feladóvevény vagy a feladójegyzék nyomtatványt kitölteni. Ez esetben azonban csak e-mail és papíralapú visszaküldési csatornát lehet választani és az ügyfél saját jelzésének megadására sincs lehetőség.

Nemzetközi tértivevény

A szolgáltatás keretében feladott nemzetközi könyvelt levélküldemények kézbesítésekor a címzettel, vagy a jogosult átvevővel elismertetjük a küldemények átvételét. Ezt követően az erről szóló – jogi eljárásban bizonyító erejű – okiratot papír alapon visszaküldjük Önnek.
Nemzetközi forgalomban azonban nem minden ország postai szolgáltatója vállalja a tértivevény címzettel történő aláíratását, így ezekben az esetekben a postai szolgáltató postai aláírással és keletbélyegzővel igazolja a tértivevényen a kézbesítést. Az Országlapok oldalunkon tájékozódhat arról, hogy az adott célországban a postai szolgáltató vállalja-e ezt a tevékenységet.

A szolgáltatás díjáról a Díjszabások oldalunkon, a terméklapon, vagy a postákon kérhet információt.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK – GYIK

I. Papíralapú tértivevény

1.) Ha tértivevényesen adok fel egy levelet, miért kell még az ajánlott többletszolgáltatás díját is megfizetnem?

A Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei szerint a tértivevény könyvelt küldeményekhez igénybe vehető postai többletszolgáltatás. Abban az esetben könyvelt a levél, ha azt ajánlott többletszolgáltatással adták fel. Az alábbi díjakat szükséges megfizetni: tömeg alapján felszámított díj, könyvelt küldemény alapdíja és a tértivevény többletszolgáltatás díja.

2.) Tértivevényes levélhez használható belföldi tértivevény lap kitöltése?

2021. január 1-től már nem használható a tértivevény nyomtatvány belföldi levele feladásához. A szolgáltatás elektronikus feladójegyzék használatával vagy papíralapú feladási okirat („ Könyvelt küldemények feladóvevénye” vagy „Papíralapú feladójegyzék” elnevezésű nyomtatvány) kitöltésével érhető el.

3.) A visszaküldési címben szerepeltetnem kell telefonszámot a tértivevény lapon?

A visszaküldési címben nem szerepelhetnek egyéb adatok pl. adószám, telefonszám, kettős címzés stb.

II. Kézbesítési igazolás

1.) Hogyan igényelhetem és kaphatom vissza elektronikus úton a kézbesítési igazolást?

Az EFJ-s állományban a tértivevény visszaküldési módnál az elektronikus visszaküldési csatornát szükséges megjelölni.

2.) Kell-e külön szerződéskötés, szerződés-kiegészítés az elektronikus folyamatok miatt?

A kézbesítési igazolás igénybevételéhez nem szükséges szerződéskötés.

3.) Milyen elektronikus csatornákon van lehetőségem visszakapni a kézbesítési igazolást?

A tértivevényes küldemények kézbesítési információit tartalmazó kézbesítési igazolást e-mail-en, FTP szerverkapcsolaton, Hivatali kapun, ePostakönyv alkalmazáson keresztül kérheti vissza. Tértivevényes küldeményenként eltérő elektronikus csatorna választására is van lehetőség. Az EFJ-ben a tértivevény visszaküldési módnál tudja megjelölni az adott küldeményre vonatkozóan, hogy az információk visszaadására melyik elektronikus csatornát választja.

4.) Visszakaphatom a kézbesítési igazolást papíralapon?

Igen, amennyiben az elektronikus feladójegyzékben vagy a papíralapú feladóvevény/feladójegyzéken papír visszaküldési csatornát jelöl meg. Az elektronikus feladójegyzékkel feladott és így visszakapott kézbesítési igazolás hiteles papíralapú másolata díjköteles, a papíralapú feladóvevény/feladójegyzéken, nem szerződéssel feladott küldemény esetén, 200 db-ig díjmentes.

5.) A kézbesítési igazolások tételesen, vagy az elektronikus feladójegyzékes állományra generálódnak?

A kézbesítési igazolás küldeményenként áll elő.

6.) Könyvelt levélküldemény nyomkövetési információk elérése kiváltja a levélküldeménnyel kapcsolatos tudakozódást, tudakozvány beadását?

A nyomkövetés lekérdezési információk tájékoztató jellegűek. Amennyiben hivatalos és hiteles igazolásra van szüksége egy adott küldemény kézbesítésével kapcsolatban, akkor ezt, az eddig megszokott módon tudakozvány benyújtásával kérheti meg.

7.) Kiadja-e a Posta a személyazonosság igazolása kapcsán rögzített adatokat?

Kizárólag hatósági megkeresés esetén, a hatóság számára kerülnek kiadásra ezek az információk.

8.) A bíróság elfogadja a hiteles kézbesítési igazolást?

A hiteles kézbesítési igazolás megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és feltételeknek. Felhasznált eszközeink és informatikai rendszereink pedig megfelelnek az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek, így biztosítva a kézbesítési igazolás bizonyításra alkalmas hitelességét. Az elektronikus kézbesítési igazolás tehát hivatalos okiratnak minősül, így a bíróság elfogadja, mint bizonyításra alkalmas dokumentumot.