A képen feladóvevények láthatóak.

A Posta által alkalmazott főbb pénzmosás-megelőzési szabályok

 

A Posta egyes pénzforgalmi szolgáltatásai vonatkozásában köteles megfelelni a pénzmosás-megelőzésről és terrorizmus finanszírozásról szóló jogszabályoknak.

Ezen jogszabályok a következők:

- 2021. évi XLIII. törvény a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről (továbbiakban: Afad.),
- 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról,
- 2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint a
- 2015. május 20-i (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendelet a pénzátutalásokat kísérő adatokról és a 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az érintett pénzforgalmi szolgáltatások:

- sárga és fehér csekk befizetés,
- belföldi postautalvány (rózsaszín utalvány) feladás,

A fenti jogszabályok alapján, az előbbi szolgáltatások meghatározott igénybevétele esetén a Posta köteles az Ügyfél jogszabályban előírt adatait rögzíteni, illetve az ügyfél-átvilágítását elvégezni.

Amennyiben adatrögzítés, ügyfél-átvilágítás válik szükségessé, minden esetben kötelező az ügyfél okmányokkal történő azonosítása.

A pénzmosás megelőzési szabályok alapján okmányok nélkül befizetheti csekkjeit:

 • bankkártyás csekkbefizetéssel;
 • adó, illeték, bírság befizetése („M” jelzésű csekkek) esetén;
 • 300.000 Ft-ig áru- vagy szolgáltatás ellenértékének megfizetése esetén (általában „FM” jelzésű csekkek).

Kérjük, hozza magával okmányait az alábbi készpénzes fizetésekhez:

 • áru vagy szolgáltatás ellenértékének fizetése esetén 300.000 Ft összeghatártól;
 • nem áru vagy szolgáltatás ellenértékének csekken történő befizetéséhez 1 Ft-tól, illetve belföldi postautalvány feladásához 5 Ft-os értékhatártól;

A vonatkozó jogszabályok alapján a fentieken túl a befizetésnél szükség lehet további adatfelvételre, okmánymásolásra, meghatározott nyilatkoztatásra!

A Posta az Afad törvény 13. § (1) értelmében valamennyi pénzmosás-megelőzés hatálya alá tartozó csekkbefizetés, illetve belföldi postautalvány feladás esetén köteles fokozott ügyfél-átvilágítást alkalmazni, amennyiben a nem természetes személy ügyfél a Nemzeti Adó és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) tényleges tulajdonosi adatok központi nyilvántartásában „megbízhatatlan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkezik.
A NAV a „megbízhatatlan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező nem természetes személyekről honlapján, mindenki számára elérhető listát tesz közzé!
Továbbá az Afad. törvény 13. § (2) értelmében amennyiben a „megbízhatatlan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező nem természetes személy ügyfél által kezdeményezett egy tranzakció összege eléri, vagy meghaladja a 4,5 millió forintot, a Posta a tranzakció teljesítését megtagadja!

Részletekért forduljon postai ügyintézőinkhez vagy tekintse meg a postai szolgáltatóhelyeken elérhető ügyféltájékoztató plakátunkat, olvassa el a pénzmosás megelőzéséről és az ügyfélátvilágítási intézkedésekről szóló Hirdetményt.

Az ügyféltájékoztató és a Hirdetmény a jobb szélen lévő „Kapcsolódó tájékoztató” cím alatt található.

1. Mikor kell az okmányaimat/okiratokat magammal vinni és azonosítani magamat/a szervezetet, ha készpénzben akarok csekket befizetni vagy belföldi postautalványt feladni?

 • ha van FM jelzés a csekken, és annak összege meghaladja a 300.000 forintot
 • ha nincs M, vagy FM jelzés a csekken, a csekk összegétől függetlenül minden esetben
 • ha belföldi postautalványt akar feladni, az utalvány összegétől függetlenül minden esetben

2. Milyen okmányokra/igazolványokra van szükség?

 • Egy személyazonosításra alkalmas, érvényes igazolvány (személyi, útlevél, jogosítvány), valamint egy lakcímkártya (csak akkor nem, ha régi típusú személyi igazolványa van a befizetőnek, amely tartalmazza a lakcímadatokat is).
 • Ha egy ügyfél egy szervezet vagy vállalkozás képviseletében jár el, a vállalkozás dokumentumaira (alapító okirat, cégbírósági végzés stb.) is szükség van.
 • Bizonyos tranzakciók esetében az ügyfélnek tényleges tulajdonosi nyilatkozatot és kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot is kell tennie.

3. Mi a teendő, ha nem az én nevemre szóló csekket fizetek be?

Ha meghaladja a 300.000 forintot a csekken szereplő érték, vagy ha nincs feltüntetve rajta M vagy FM jelzés, akkor szükséges a befizető azonosítása.Kérjük, ilyen esetekben hozza magával azonosító okmányait, hogy a postai kezelő azok ellenőrzését, továbbá a szükséges adatok rögzítését el tudja végezni.

4. Ha több csekkem van, és ezek együttes értéke haladja meg a 300.000 forintot, akkor is szükség van az okmányaim bemutatására?

Nincs, az értékhatár egy csekkre vonatkozik.

5. Miért mentesül az adatrögzítés alól az, aki bankkártyával fizeti ki a csekkjeit?

A bankkártyát kibocsátó bank már elvégezte az ügyfél szükséges azonosítását, ezért arra a postai bankkártyás befizetésnél már nincs szükség.

6. Hogyan azonosítom magam, ha csekkautomatánál fizetem be a csekkeket?

Bankkártyás befizetés esetén jelöléstől függetlenül bármilyen csekk befizetése teljesíthető, amit a csekkautomata lehetővé tesz 290.000 Ft-os összeghatárig. Ha a befizetés készpénzben történik az automatánál, akkor kizárólag az, „M”, vagy „FM” jelzéssel ellátott csekk befizetése lehetséges 290.000 Ft-os összeghatárig. Az automaták a csekkek mentességét az „Egyéb postai megjegyzés” rovatban feltüntetett kódjelek alapján ellenőrzik.

7. Mi a teendő, ha a csekken amit befizetek jogi személy (Kft, Zrt, egyéni vállalkozó stb.) szerepel?

Ha meghaladja a 300.000 forintot a csekken szereplő érték, vagy ha nincs feltüntetve rajta M vagy FM jelzés, akkor szükséges az ügyfél azonosítása. Kérjük ilyen esetekben hozza magával mind az Ön saját, továbbá a jogi személy azonosító okmányait, hogy a postai kezelő azok ellenőrzését, továbbá a szükséges adatok rögzítését el tudja végezni.

8. Mi történik az adataimmal?

Az adatokat a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozás érdekében a törvény felhatalmazása alapján rögzíti és kezeli a Posta. Az adatok kezelése célhoz kötötten, kizárólag a Társaság pénzmosás-megelőzéssel kapcsolatos feladatai elvégzése érdekében történik. Az adatok kötelező őrzési ideje főszabályként 8 év, amelyet szintén jogszabály ír elő.