Szervezeti személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

felügyelt költségvetési szervek

A Magyar Posta Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló más közfeladatot ellátó szerv - A Magyar Posta Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

Gazdálkodó szervezetek

A Magyar Posta Zrt. többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt.

Magyar Posta Ingatlankezelő Kft.

Díjnet Zrt.

Díjbeszedő Holding Zrt.

közalapítványok

A Magyar Posta Zrt. által alapított közalapítványok (név, elérhetőség, alapítvány kezelő szerv tagjai)

A Magyar Posta Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

Lapok

A Magyar Posta Zrt. által alapított lapok (név, szerkesztőség, kiadó és főszerkesztő)

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerV

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A Magyar Posta Zrt. által alpított költségvetési szervek

A Magyar Posta Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

 

A már nem hatályos dokumentumokat az Archívumban tekintheti meg.