Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Tulajdonosi jogkör gyakorlója

Megnevezés: nemzetgazdasági miniszter
Székhely:1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Postacím: 1358 Budapest, Pf. 17.
Internet: www.kormany.hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Felügyeleti szerv

Megnevezés: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf. 75.
Telefon: +36-1-468-0673
Fax: +36-1-468-0680
E-mail: info@nmhh.hu
Honlap: www.nmhh.hu


Megnevezés: Magyar Nemzeti Bank
Rövid név: MNB
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím, levelezési cím: H-1534 Budapest BKKP Pf. 777.
Telefon.: +36-1-489-9100
Fax.: +36-1-489-9102
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Internet: http://felugyelet.mnb.hu/