A Társaságra vonatkozó jogszabályok

posta_eloszto_postarol

A Magyar Posta Zrt. főtevékenysége szerinti működését, annak szabályait, kereteit meghatározó hazai és uniós jogszabályok

Hazai jogszabályok

 

 • 2012. évi CXIII. törvény az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2004. évi bukaresti kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről - Forrás: Nemzeti Jogszabálytár

 

 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról - Forrás: Nemzeti Jogszabálytár

 

 • 335/2012. (XII.4.) Kormányrendelet - a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről - Forrás: Nemzeti Jogszabálytár

 

 

 • 411/2022. (X. 24.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások különleges jogrend és az összehangolt védelmi tevékenység időszakára való felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről

 

 • 9/2005. (I.19.) Kormányrendelet - a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól - Forrás: Nemzeti Jogszabálytár

 

 • 67/2012. (XII.15.) NFM rendelet - az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről - Forrás: Nemzeti Jogszabálytár

 

 • 69/2012. (XII.19.) NFM rendelet - a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámításásra és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonetkozó elvekről és szabályokról - Forrás: Nemzeti Jogszabálytár

 

 • 11/2022. (X. 28.) GFM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

 

 • 6/2017. (VI.21.) NMHH rendelet - a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól
 • 4/2016. (VII.28.) NMHH rendelet - az informatikai és elekrtonikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszeréről, valamint a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről - Forrás: Nemzeti Jogszabálytár

 

EU szabályozás

 • 2008/6/EK irányelv - Az Európai Parlament és a Tanács 2008/6/EK irányelve (2008. február 20.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról
 • 2002/39/EK irányelv - Az Európai Parlament és a Tanács 2002/39/EK irányelve (2002. június 10.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról
 • 1997/67/EK irányelv - Az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 15-i 97/67/EK irányelve a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról