POSTAI VÁMÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁS

Online rendelsz külföldről? Ezt feltétlen tudnod kell, ha EU-n kívülről érkezik a küldeményed! Nézd meg rövid összefoglaló videónkat:

A videó teljes leirata erről a linkről tölthető le.

A postai vámügynöki szolgáltatás keretében az EU vámhatárán kívülről érkező, vagy oda küldött vámárut tartalmazó postai küldemények behozatali, illetve kiviteli vámkezelését végezzük magánszemélyek és szervezetek részére. A postai import vámkezelés automatikus vagy megbízásos vámkezelés útján történhet és a vámkezelt küldemény csak a postai szolgáltatási díj és a vámteher (áfa, vám) megfizetését követően kézbesíthető.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

contact_forms_for_custom_700x18px

Magánszemély részére érkező vámkezelendő küldemény

tovább

Jogi személy részére érkező vámkezelendő küldemény

tovább

Előzetes vámkezelési megbízások és rendelkezések benyújtása

Tovább

Bejelentés a NAV eVÁM webalkalmazásban kezdeményezett vámkezelésről

tovább

POSTAI VEVŐKÓD IGÉNYLÉS JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

 

 

Tovább

Elektronikus számla, vámkezelési dokumentumok és fizetési részletező

tovább

Információkérés postai vámügynöki szolgáltatásokkal kapcsolatban

Tovább

Elvégzett vámkezelés utólagos módosítása iránti kérelem benyújtása

Tovább

BEHOZATALI (IMPORT) POSTAI VÁMKEZELÉS

MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRKEZŐ KÜLDEMÉNYEK POSTAI VÁMKEZELÉSE

 

Magánszemélyeknek EU-n kívüli országból érkező küldemények vámterhei, szolgáltatási díjtételei 0-45 euró
(17.000 Ft-ig)
45,01-150 euró
(58.000 Ft-ig)
150 euró felett
vásárolt áru áfa + automatikus postai vámkezelés díja vám + áfa + megbízásos postai vámkezelés díja
parfüm, kölni áfa + megbízásos postai vámkezelés díja vám + áfa + megbízásos postai vámkezelés díja
térítésmentesen érkező küldemény ajándék
magánszemélytől magánszemélynek érkezett áru
áfamentes, megbízásos postai vámkezelés díja áfa + megbízásos postai vámkezelés díja vám + áfa + megbízásos postai vámkezelés díja
egyéb
pl. nappali tagozaton tanuló külföldi diák személyes holmija
megbízásos postai vámkezelés díja

Az áfa alapját a küldemény értéke és a nemzetközi szállítási költség összege adja. 150 euró értéket meghaladó küldemények esetében a megállapított vám is áfa alap növelő tényező. A vámmentességi rendeletben foglalt, euróban kifejezett értékhatárokat a magyar vámhatóság forintban is rögzíti, évenkénti érvényességgel. A táblázatban a 2024-es évre érvényes keretösszegek láthatóak.

A postai vámkezelésről általánosságban

Alapvetően nincs tennivalója a címzettnek a magánszemély részére érkező ún. kis értékű küldemények (150 eurót nem meghaladó áruérték) postai vámkezelése esetén.

 • A többségét a Magyar Posta automatikus folyamatban, az elektronikus küldeményadatok alapján vámkezeli, a címzettel való kapcsolatfelvétel nélkül.
 • Automatikus vámkezelés esetén az áfa fizetés módjában van különbség, amit vagy a Posta szed be a címzettől (SA) vagy a vásárlással egy időben megfizeti a címzett a webshopon keresztül (IOSS).

Abban az esetben van teendője a címzettnek – még a küldemény beérkezése előtt, küldeményértéktől függetlenül -, ha az automatikus postai vámkezelés nem megfelelő számára.

Az igazoló dokumentumok* csatolásával és az Import vámkezelési megbízással nyilatkozhat arról, ha

 • valamely vámmentességi jogcím alapján vagy 27%-tól eltérő adómértékkel kéri küldeménye vámkezelését, vagy cégre szóló vámkezelésre van szüksége (megbízásos postai vámkezelés szolgáltatás).
 • a Postától eltérő vámügynökre bízná a vámkezelést (közreműködői szolgáltatások).

Amikor értesítést kap a címzett, a rá érvényes Kapcsolatfelvételi űrlapon** keresztül (magán- vagy jogi személy részére érkező vámkezelendő küldemény) várja a Posta a választ. A Posta értesíti a címzettet, ha

 • a rendelkezésre álló adatok alapján az automatikus vámkezelés nem alkalmazható az adott küldeményre, ezért az igazoló dokumentumokkal* együtt az Import vámkezelési megbízás vagy a Nyilatkozat automatikus postai vámkezelésű küldeményhez benyújtására van szükség.
 • adathiány miatt vagy a NAV felszólítására a vámkezelés elvégzéséhez hiánypótlás szükséges, akár automatikus, akár megbízásos vámkezeléssel összefüggésben.

Hasznos válaszokat olvashat itt, a gyakran feletett kérdések között.

*Leírás az egyes esetekben csatolandó dokumentumokról itt elérhető.
**Az adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás az oldalon, az Információkat tartalmazó cím alatt az Adatkezelési Tájékoztató menüpontban található.

Automatikus vámkezelés esetei és menete

 • az áru értéke nem haladja meg a 150 eurót
 • a küldemény magánszemély részére érkezik
 • a küldemény nem tartalmaz jövedéki terméket, parfümöt, kölnit

SA áfafizetési mód* alkalmazásával történő automatikus vámkezelés esetén az elektronikus küldeményadatok alapján a Posta kiállítja és benyújtja a vám-árunyilatkozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére. Nyilatkozattevőként ezt megteheti a Posta a címzett külön rendelkezése nélkül, ha a küldemény tartalmáról valamennyi szükséges információ rendelkezésre áll. A vámkezelendő küldeményről a Posta abban az esetben küld értesítést (a címzett ismert elérhetőségei egyikén, e-mailben, sms-ben vagy levélben), ha az árunyilatkozat benyújtásához adat- vagy dokumentumpótlás szükséges vagy ha az árunyilatkozat beküldését követően a NAV további igénnyel él. Amennyiben a NAV további igénnyel nem él, a vámkezelésről hozott áruátengedési engedélyt a Posta rendelkezésére bocsátja.

IOSS áfafizetésű** küldemények esetében is automatikus vámkezelést alkalmaz a Posta. A vámkezelés elvégzése kötelező akkor is, ha a címzett a külföldi webáruházban már a vételárral együtt megfizette az áfát. Amennyiben az elektronikus adatokban a feladó nem vagy helytelenül továbbította a speciális IOSS azonosítót, a küldemény csak áfa megfizetése ellenében kézbesíthető.

Az automatikus vámkezelés során alkalmazott áfa mértéke egységesen 27%.

A postai automatikus vámkezelés lefolytatása díjköteles szolgáltatás.

*Special Arrangement (különös szabályozás)
**Import One-Stop Shop (egyablakos import ügyintézés)

Megbízásos (normál) vámkezelés esetei és menete

 • az áru értéke meghaladja a 150 eurót
 • a küldemény jövedéki terméket vagy parfümöt tartalmaz
 • a küldemény vámkezelését a legfeljebb 45 euró értékű ajándék küldeményekre vonatkozó áfamentesség érvényesítésével, ajándék jogcímen kéri a címzett elvégeztetni (mivel a küldemény feladója és címzettje egyaránt természetes személy és tartalma nem kereskedelmi forgalomba szánt termék)
 • a küldemény egyéb vámmentességi jogcím alá tartozó tartalommal rendelkezik és vámkezelését ennek megfelelően kéri a címzett (pl. Magyarországon tanuló külföldi hallgató személyes holmija), ide nem értve a Magyarországra hazatelepülő vagy szokásos lakóhelyüket az EU területére áthelyező természetes személyek küldeményeinek esetét*
 • a küldeményt 27%-tól eltérő adómérték számításával kéri vámkezeltetni a címzett (pl. könyv tartalom esetén)

Magánszemély megbízásos (normál) postai vámkezeléséhez a címzettnek vámkezelési megbízást kell benyújtania a Postához, nyilatkoznia szükséges a kért vámkezelési módra vonatkozóan, még a küldemény Magyarországra érkezése előtt. A Posta akkor küld értesítést (a címzett ismert elérhetőségei egyikén, e-mailben, sms-ben vagy levélben) vámkezelendő küldeményről, ha az előzetesen benyújtott megbízás hiányos, vagy ha a címzettől előzetes megbízás nem érkezett, de a küldemény jellegéből adódóan az automatikus folyamatban nem vámkezelhető, ezért vámkezelési megbízás bekérése szükséges.

A postai megbízásos vámkezelés lefolytatása díjköteles szolgáltatás.

Előzetes vámkezelési megbízás benyújtásához kattintson ide!

*Ezen vámmentes jogcím alapján történő vámkezelés az ún. Árutovábbítás vámeljárás keretébenbiztosítható, amelyhez a küldemény magyarországi beérkezését megelőző import vámkezelési megbízás benyújtása szükséges a Posta részére.

Elvégzett vámkezelés utólagos módosítása

Az utólagos módosítás új vám-árunyilatkozat benyújtásával járó vámkezelés igénybevételét jelenti. A szolgáltatás magánszemélyek számára abban az esetben elérhető, ha küldeményük vámkezelése automatikus postai eljárásban történt, de az utólagos módosítást (felülvizsgálatot) eltérő adókulcs vagy értékeltérés indokolja, továbbá elérhető, ha az eredeti eljárás megbízásos postai vámkezeléssel történt.

A felülvizsgálati kérelem alapján történő megbízásos postai vámkezelés lefolytatása díjköteles szolgáltatás. A díjbekérő online fizetési értesítést a kérelem beérkezését követően, még az utólagos eljárás indítása előtt megküldi a Posta.

A kérelem benyújtásához kattintson ide!

Postával vámkezelt nemzetközi küldemények díjának kifizetése és kézbesítése

Amennyiben a címzett elektronikus elérhetősége rendelkezésre áll, a postai vámkezelés végével a Posta sms-ben vagy e-mailben értesíti a címzettet a NAV áruátengedési engedélye alapján fizetendő vámteher, valamint a postai vámügynöki szolgáltatási díj online fizetésének lehetőségéről. Az értesítés megküldésétől számított 48 órán belül lehetséges az összeg online, bankkártyás kifizetése*.

Az online rendezett díjú könyvelt küldeményeket a posta személyes átadással kézbesíti, a nem könyvelt küldeményeket levélszekrény útján, továbbá, ha a méretei miatt levélszekrény útján nem kézbesíthető a nem könyvelt küldemény, akkor a postai átvétel lehetőségéről értesíti a címzettet.

Abban az esetben, ha az online fizetési értesítéshez nem áll a Posta rendelkezésére a címzett elektronikus elérhetősége, vagy a címzett nem él az online fizetés lehetőségével, a felmerülő költségeket a Posta a kézbesítés során szedi be. A Posta a címben megjelölt helyen, személyes átadással kísérli meg kézbesíteni a küldeményt, illetve a 324x229x24 mm-t meghaladó méretű nem könyvelt küldemények esetében a postai átvétel lehetőségéről értesíti a címzettet.

Sikertelen kézbesítést vagy értesítést követően a küldemények a postán 15 munkanapig átvehetőek, ezt követően a feladó számára visszaküldésre kerülnek.

A postai vámügynöki szolgáltatások díjkivonata itt elérhető.

*Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta nevével és arculati elemeivel adathalászok számos esetben visszaélnek, ezért kérjük, mindig legyen óvatos, ha online fizetésről kap üzenetet.

POSTAI KÖZREMŰKÖDŐI SZOLGÁLTATÁSOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

eVÁM-ban kezdeményezett vámkezelés

Amennyiben a címzett a vámkezeléssel nem a Postát bízza meg, hanem a NAV eVÁM webes felületén intézkedik küldeménye vámkezeléséről, akkor előzetesen, még az áru beérkezése előtt nyilatkoznia kell erről a Posta felé. A saját szervezésben vámkezelendő küldemény megérkezéséről értesítést küld a Posta.

A vámeljárásban történő közreműködésért a Posta szolgáltatási díjat számol fel, amelyet kézbesítéskor kell megfizetni.

A postai vámügynöki szolgáltatások díjkivonata itt elérhető.

A nyilatkozat elkészítéséhez kattintson ide!

Közreműködővel végzett vámkezelés

A vámkezelés más vámügynök (bróker) bevonásával is kezdeményezhető, ami elektronikus formában történő vámkezelést jelent a NAV Repülőtéri Igazgatóságán. Ebben az esetben előzetesen, még az áru beérkezése előtt nyilatkozni kell erről a Posta felé. A saját szervezésben vámkezelendő küldemény megérkezéséről értesítést küld a Posta, majd a küldeményt a címzett részére továbbítja, amint a jogerős vámhatározatról hiteles értesítést kap a címzettől vagy az eljáró vámügynökségtől.

A vámeljárásban történő közreműködésért a Posta szolgáltatási díjat számol fel, amelyet kézbesítéskor kell megfizetni.

A postai vámügynöki szolgáltatások díjkivonata itt elérhető.

A nyilatkozat elkészítéséhez kattintson ide!

CÉGEK, GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE ÉRKEZŐ KÜLDEMÉNYEK POSTAI VÁMKEZELÉSE

 

Szervezeteknek EU-n kívüli országból érkező küldemények vámterhei, szolgáltatási díjtételei 0-150 euró 150 euró felett
vásárolt áru áfa + megbízásos postai vámkezelés díja vám + áfa + megbízásos postai vámkezelés díja
kölni, parfüm áfa + megbízásos postai vámkezelés díja vám + áfa + megbízásos postai vámkezelés díja

Az áfa alapját a küldemény értéke és a nemzetközi szállítási költség összege adja. 150 euró értéket meghaladó küldemények esetében a megállapított vám is áfa alap növelő tényező.

Vásárolt áru céges vámkezelése

Szervezetek eseti jelleggel, küldeményenként nyújthatnak be vámkezelési megbízást a Posta részére, amit még a küldemény Magyarországra érkezése előtt, a feladást követően érdemes megtenni.*

A céges vámkezeléshez szükséges postai megbízásos vámkezelés igénybe vétele díjköteles szolgáltatás.

Kérjük vegye figyelembe, hogy cégek, szervezetek részére szóló vámkezelés lefolytatásához a vámkezelési megbízáson postai vevőkód szerepeltetése szükséges.

Amennyiben még nem rendelkezik postai vevőkóddal, igényléshez kattintson ide!

Előzetes vámkezelési megbízás benyújtásához kattintson ide!

*Tájékoztatjuk, hogy az Áfa törvény alapján (253/P. §, 12/B §. (2) aa) és ab)) nincs lehetőség az adószámmal rendelkező céges vállalkozások részére a távértékesítéssel érkező küldemények IOSS azonosító figyelembevételével történő szabadforgalomba bocsátására. Az erre vonatkozóan benyújtott import vámkezelési megbízásoknak nem tudunk eleget tenni, mert a vámeljárást kizárólag a vámhatóság által megállapított és közölt általános forgalmi adó befizetésével lehet elvégezni. A vásárláskor kifizetett adó összegének visszatérítésével kapcsolatban az internetes értékesítést végző platform illetékes.

Postai vevőkód

Cégek, szervezetek részére szóló vámkezelés lefolytatásához postai vevőkód megléte szükséges. A vevőkódot jellemzően 2 munkanapon belül megküldi a Posta az igénylő részére. Új adózóként kérjük, igénylés előtt győződjön meg arról, hogy a NAV már felvezette adószámát, mert ennek hiányában a postai vevőkódot is csak később lehetséges előállítani.

A postai vevőkód igénylése díjmentes.

Amennyiben még nem rendelkezik postai vevőkóddal, igényléshez kattintson ide!

Elvégzett vámkezelés utólagos módosítása

Az utólagos módosítás új vám-árunyilatkozat benyújtásával járó vámkezelés igénybevételét jelenti. A szolgáltatás cégek, egyéb gazdálkodó szervezetek számára abban az esetben elérhető, ha az eredeti eljárás megbízásos postai vámkezeléssel történt, továbbá elérhető, ha az alapeljárás automatikus postai vámkezeléssel történt és az utólagos eljárás (felülvizsgálat) célja fizetési kötelezettséget megállapító vámigazgatási határozattal befejeződő eljárás lefolytatása; oly módon, hogy a határozaton nyilatkozattevőként feltüntetett fél nem a Magyar Posta ügyfele (a kérelem benyújtója), hanem a Magyar Posta Zrt. lesz. Ennek oka, hogy a nyilatkozattevő-képviselő státuszban változás nem lehetséges, és ebből kifolyólag a Magyar Posta ügyfele nevére szóló áfaigazolás nem áll elő.

A felülvizsgálati kérelem alapján történő megbízásos postai vámkezelés lefolytatása díjköteles szolgáltatás. A díjbekérő online fizetési értesítést a kérelem beérkezését követően, még az utólagos eljárás indítása előtt megküldi a Posta.

A kérelem benyújtásához kattintson ide!

Postával vámkezelt nemzetközi küldemények díjának kifizetése és kézbesítése

Amennyiben a címzett elektronikus elérhetősége rendelkezésre áll, a postai vámkezelés végével a Posta sms-ben vagy e-mailben értesíti a címzettet a NAV áruátengedési engedélye alapján fizetendő vámteher, valamint a postai vámügynöki szolgáltatási díj online fizetésének lehetőségéről. Az értesítés megküldésétől számított 48 órán belül lehetséges az összeg online, bankkártyás kifizetése*.

Az online rendezett díjú könyvelt küldeményeket a Posta személyes átadással kézbesíti, a nem könyvelt küldeményeket levélszekrény útján, továbbá, ha a méretei miatt levélszekrény útján nem kézbesíthető a nem könyvelt küldemény, akkor a postai átvétel lehetőségéről értesíti a címzettet.

Abban az esetben, ha az online fizetési értesítéshez nem áll a Posta rendelkezésére a címzett elektronikus elérhetősége, vagy a címzett nem él az online fizetés lehetőségével, a felmerülő költségeket a Posta a kézbesítés során szedi be. A Posta a címben megjelölt helyen, személyes átadással kísérli meg kézbesíteni a küldeményt, illetve a 324x229x24 mm-t meghaladó méretű nem könyvelt küldemények esetében a postai átvétel lehetőségéről értesíti a címzettet.

Sikertelen kézbesítést vagy értesítést követően a küldemények a postán 15 munkanapig átvehetőek, ezt követően a feladó számára visszaküldésre kerülnek.

A postai vámügynöki szolgáltatások díjkivonata itt elérhető.

*Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta nevével és arculati elemeivel adathalászok számos esetben visszaélnek, ezért kérjük, mindig legyen óvatos, ha online fizetésről kap üzenetet.

POSTAI KÖZREMŰKÖDŐI SZOLGÁLTATÁSOK CÉGEK, GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Közreműködővel végzett vámkezelés

A vámkezelés más vámügynök (bróker) bevonásával is kezdeményezhető, ami elektronikus formában történő vámkezelést jelent a NAV Repülőtéri Igazgatóságán. Ebben az esetben előzetesen, még az áru beérkezése előtt nyilatkozni kell erről a Posta felé. A saját szervezésben vámkezelendő küldemény megérkezéséről értesítést küld a Posta, majd a küldeményt a címzett részére továbbítja, amint a jogerős vámhatározatról hiteles értesítést kap a címzettől vagy az eljáró vámügynökségtől.

A vámeljárásban történő közreműködésért a Posta szolgáltatási díjat számol fel, amelyet kézbesítéskor kell megfizetni.

A postai vámügynöki szolgáltatások díjkivonata itt elérhető.

A nyilatkozat elkészítéséhez kattintson ide!

Árutovábbítás

Az árutovábbítás vámeljárás cégek, szervezetek számára elérhető szolgáltatás. Igénybe vételéhez előzetesen, még az áru beérkezése előtt nyilatkozni kell erről a Posta felé.

A küldeményt a Posta – a küldemény Magyarországra történő beérkezését követően – a gazdálkodó szervezet átvételi címe szerinti kézbesítő postára továbbítja. A címzett a CN23 vám-árunyilatkozattal kezdeményezheti a küldemény vámkezelését a területileg illetékes Nemzeti Adó – és Vámhivatal (NAV) igazgatóságon. A vámkezelést követően a CN23 vám-árunyilatkozat NAV által leigazolt példányával vehető át a küldemény a kézbesítő postán.

A vámeljárásban történő közreműködésért a Posta szolgáltatási díjat számol fel, amelyet kézbesítéskor kell megfizetni.

A postai vámügynöki szolgáltatások díjkivonata itt elérhető.

A nyilatkozat elkészítéséhez kattintson ide!

KIVITELI (EXPORT) POSTAI VÁMKEZELÉS

Az Európai Unió (EU) tagországaiba irányuló küldemények vám szempontból belföldi küldeményeknek számítanak, így nem esnek vámkezelés alá sem Magyarországon, sem a célországban. Kiviteli vámkezelésben az EU-n kívüli célországokba szóló küldemények érintettek. Az EU-n kívülre feladott levelek, csomagok tekintetében különbséget kell tenni a küldeményekben elhelyezett áru értéke alapján, mert az 1.000 euró érték alatti és ezen érték feletti küldemények vámeljárása eltérő.

1.000 euró érték alatti küldemények

Az 1.000 euró érték alatti postai küldemények kiviteli vámkezeléséhez elegendő a CN22 vagy CN23 jelű postai formanyomtatvány kitöltése. Nemzetközi postacsomag vagy Európa+ csomag feladása esetén a postai kísérőlevél már tartalmazza a CN23 nyomtatványt is, így ezekben az esetekben nem kell külön CN23 nyomtatványt kiállítani.

Azon küldemények feladásakor, amelyek után vám- vagy egyéb terhek visszafizetését kéri az ügyfél (az új Uniós Vámkódex 2016. május 1-i hatályba lépése óta), a CN22/CN23 vám-árunyilatkozat mellé Kiviteli Kísérő Okmányt is csatolni kell, attól függetlenül, hogy az áru értéke eléri az 1.000 eurót vagy sem.

Az 1.000 euró alatti küldemények kiviteli vámkezelése díjmentes, amennyiben CN22/CN23 vám-árunyilatkozattal történik.

Küldeményértéktől függetlenül, a feladó kérésére, a Kiviteli Kísérő Okmány kiállítását és a küldendő áru vám elé állítását elvégzi a Posta az írásos Kiviteli vámkezelési megbízás alapján. Ez esetben a kiviteli vámkezelés lefolytatása díjköteles szolgáltatás.

1.000 euró és ezt meghaladó értékű küldemények

1.000 euró küldeményértéktől a kivitel igazolására a kiviteli vámkezelés során előálló Kiviteli Kísérő Okmány szolgál. E mellett CN23 postai formanyomtatvány kitöltése és csatolása szükséges. Nemzetközi postacsomag vagy Európa+ csomag feladása esetén a postai kísérőlevél már tartalmazza a CN23 nyomtatványt is, így ezekben az esetekben nem kell külön CN23 nyomtatványt kiállítani.

A feladó kérésére a Kiviteli Kísérő Okmány kiállítását és a küldendő áru vám elé állítását elvégzi a Posta az írásos Kiviteli vámkezelési megbízás alapján. Ez eseteben a kiviteli vámkezelés lefolytatása díjköteles szolgáltatás.

Postai vámügynöki szolgáltatás keretében történő kiviteli vámkezelés

A kiviteli vámkezelést a Posta a postai vámügynöki szolgáltatás keretében vállalja. Ennek legfőbb előnye, hogy a feladónak nem kell a postai feladás előtt külön intézkednie a kiviteli vámkezelésről, mert kezdeményezésére, az írásos Kiviteli vámkezelési megbízás alapján a Posta elvégzi a Kiviteli Kísérő Okmány kiállítását és a küldendő áru vám elé állítását. A megbízáson jelölt dokumentumokat, engedélyeket, a küldemény feladásakor szintén csatolni szükséges.

A Kiviteli Kísérő Okmány kiállításával járó kiviteli vámkezelés lefolytatása díjköteles szolgáltatás.

Az Általános Szerződési Feltételekben, a Terméklapon közzétett Postai vámügynöki szolgáltatási díjak itt elérhetőek.

A Kiviteli vámkezelési megbízás eléréséhez kattintson ide! Az online címiratkitöltő program használatával is megadhatóak a postázni kívánt nemzetközi küldemény vámadatai, egyúttal megrendelhető a kiviteli vámkezelés szolgáltatás.