AFE_promo

ÉTEL- És ITALAUTOMATA FELÜGYELETI SZOLGáLTATÁS

Tájékoztatás az automata felügyeleti szolgáltatásról

A Magyar Posta a felügyeleti szolgáltatás keretében az automaták forgalmi adatainak rögzítésének és NAV felé történő szolgáltatásának technikai lebonyolítását végzi az Automata Felügyeleti Egység automatába történő beszerelésével, és az automata működése során történő folyamatos működtetésével (ide értve a szervizelést, karbantartást, és az éves felülvizsgálatot).
A Magyar Posta a jogszabályban meghatározott felügyeleti szolgáltatást az NGM rendelet 25. §-a szerinti felügyeleti szolgáltatói szerződés alapján nyújtja 2017. július 1-től.

A szolgáltatás a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötésével vehető igénybe, melynek részletes folyamata ebben a mellékletben olvasható. A szerződés kiterjed az üzemeltetéshez szükséges egység(ek) megrendelésére, beszerelésére, üzemeltetésére és karbantartására.

A szerződéshez szükséges dokumentumok kitöltését erről az oldalról tudja kezdeményezni, amelyhez az Elfogadó Nyilatkozatra és az 1. számú mellékletre vonatkozó kitöltési útmutatók nyújtanak segítséget. A kitöltött dokumentumok leadása azok nyomtatását és cégszerű aláírást követően lehetséges a kijelölt postákon.
Valamennyi 2.000 fő lakosságszám feletti településen az automata üzemeltetők részére ügyfélszolgálatot biztosítunk, így a szerződéseket kényelmesen, a legközelebbi postai szolgáltatóhelyen (kijelölt postahelyeken) adhatják le. Erre országosan a kijelölt postákon van lehetőség, amelyek teljes listája itt található.

Szerzodeskotes_gomb

A felügyeleti szolgáltatás részletes igénybevételi feltételeiről a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekből és annak mellékleteiből tájékozódhat

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. Hogy tudom az AFE automatámba történő beszerelését igényelni?

Az AFE igénylését az Étel- és italautomata felügyeleti szolgáltatás oldalon kezdeményezheti az Elfogadó Nyilatkozat és 1. számú mellékletének kitöltésével. Ehhez az Ön adatait elektronikusan szükséges megadnia. Az Elfogadó Nyilatkozatot kitöltése, mentése és véglegesítése után nyomtassa ki két példányban és cégszerűen írja alá, majd vigye be a kijelölt posták valamelyikére, illetve adja át postai kapcsolattartója részére. A kinyomtatott dokumentumokhoz csatolandó:

 • gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy részéről az aláírási címpéldány vagy aláírásminta másolata,
 • egyéni vállalkozó esetén a személy aláírását tartalmazó igazolvány másolata.

Az Elfogadó Nyilatkozat 1. számú mellékletének kitöltésével rögzítse automatái adatait. A megadott listából a beszerelhetőségi vizsgálat után, az AFE-vel fel nem szerelhető automaták darabszámával csökkentett számú AFE megrendelés jön létre.

2. Milyen formában köthetem meg a szerződésemet?

A szerződés megkötése a Étel- és italautomata felügyeleti szolgáltatás honlapján elektronikusan kezdeményezhető. A honlapon Ön 2017.07.01.-től tudja megadni az üzemeltető adatait és kitölteni az Elfogadó nyilatkozatot és 1. számú mellékletét. Adatai megadása után a „Mentés és véglegesítés” gombbal automatikusan küld egy e-mailt a rendszer Önnek, melyből ki tudja nyomtatni a szerződéskötéshez szükséges Elfogadó nyilatkozatot és 1. számú mellékletét.

3. Minden postán leadhatom a szerződésemet?

Nem, csak a 2.000 fő lakosságszám feletti települések kijelölt postáin. A posták listája megtalálható ezen a linken.

4. Mely nyilatkozatok kitöltése/leadása kötelező a szerződéskötéshez?

 • Elfogadó nyilatkozat – kötelező: nyomtatása 2 példányban, eredeti aláírással, 1 példányt visszakap
 • Elfogadó nyilatkozat 1. melléklete Automata adatairól – kötelező nyomtatása 2 példányban, 1 példányt visszakap.
 • gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy részéről az aláírási címpéldány vagy aláírás minta másolata, egyéni vállalkozó esetén a személy aláírását tartalmazó igazolványának másolata 1 pédányban

5. Mennyi idő áll rendelkezésemre az elhelyezést biztosító harmadik személy nyilatkozatának begyűjtésére?

Amennyiben a felügyeleti szolgáltató ezt írásos formában kéri, a felügyeleti szolgáltató erre vonatkozó esetleges megkeresésétől számított 45 napon belül a felügyeleti szolgáltató afe@posta.hu e-mail címére szükséges megküldenie .

6. Egyszerre kell bejelentenem az automatáimat?

Amennyiben több automatával rendelkezik, úgy kérjük, hogy mindenképp egyszerre kezelje őket. A szerződéskötés felület regisztráció nélkül működik, így nem tud visszatérni a korábban már megadott adataihoz.

7. Ha rögzítettem automatáim adatait a felületen, akkor már él a szerződésem?

A szerződés hatályba lépéséhez mindenképp szükséges papíralapon is átadni a kijelölt postahelyek egyikén a felügyeleti szolgáltató részére az Elfogadó nyilatkozatot, a felületen történő adatrögzítéssel még nem jön létre a szerződés.

8. Módosítható az automaták száma a lista leadását követően? Lehetséges-e automaták törlése a listából, ha utólag mégis úgy döntök, hogy nem kívánom üzemeltetni azokat?

Az üzemeltetői és automataadatok rendszerben történő rögzítését és postahelyi visszaigazolását követően létrejön a szerződés a mellékletben felsorolt automaták vonatkozásában. Ezt követően megkezdődik az előzetes beszerelhetőségi vizsgálat, így az 1. számú mellékletben rögzített automata törlését a postai leadást követően Ön kizárólag részleges felmondással kezdeményezheti. Azon automaták vonatkozásában, melyek kikerülnek a szerződésből, mert Ön felhagy a működtetéssel, részleges szerződésfelmondásról beszélhetünk. Ebben az esetben a Felügyeleti Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek 13.4. pontja szerinti felmondási szabályokat kell figyelembe vennie.

9. Bérbe adott automatáknál kinek kell gondoskodnia a szerződéskötésről és a beszereltetésről?

Bérelt automaták esetén az Üzemeltetőnek kell gondoskodni a szerződéskötésről és a beszereltetésről is.

10. Hogyan tudom kezdeményezni a szerződéskötést, ha új automatát vásárolok, ami még nincs regisztrálva a NAV-nál?

Új automata vásárlása esetén először a NAV-nak szükséges bejelenteni, hogy regisztrációs számot kapjon a berendezés, ezt követően tud a regisztrációs számmal jelentkezni nálunk szerződéskötésre.

11. Hol tudok még automatáim felügyeletéhez kapcsolatos ügyeket intézni? Például ha egy automatám áthelyezésre kerül, hol jelenthetem be?

A NAV-hoz az erre rendszeresített nyomtatványon megküldött bejelentés tényét és a változás adatait, a nyomtatvány szkennelt képének csatolásával e-mailben küldje meg az afe@posta.hu e-mail-címre a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül.
Az erre rendszeresített NAV nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk a NAV oldalán találhatók.

12. Ha megváltoznak a cégem adatai, hogy tudom azokat módosíttatni?

A NAV-hoz az erre rendszeresített nyomtatványon megküldött bejelentés tényét és a változás adatait, a nyomtatvány szkennelt képének csatolásával e-mailben küldje meg az afe@posta.hu e-mail-címre a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül.
Az erre rendszeresített NAV nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk a NAV oldalon találhatók.

13. Hogy tudom jelezni az érintett automata szüneteltetését?

Ha az automata üzemeltetése 30 napot meghaladó időtartamban szünetel, és Ön ezt a NAV-hoz lejelentette, a felügyeleti szolgáltató a felügyeleti szolgáltatás nyújtását az Ön jelzése alapján szünetelteti. A szüneteltetést az  alábbi oldalon szükséges bejelentenie. A felügyeleti szolgáltatás szüneteltetése megkezdésének műszaki feltétele, hogy a szüneteltetés bejelentésekor az érintett automataberendezés az elektromos hálózathoz csatlakoztatva legyen. Az elektromos hálózathoz történő csatlakozást a szüneteltetésre vonatkozó írásbeli bejelentéstől számított legalább 72 óra időtartamig folyamatosan biztosítani kell.

14. Hogy tudom jelezni az érintett automata szüneteltetésből történő visszakapcsolását?

Amennyiben szeretné az automatát a szüneteltetésből visszakapcsolni, a felügyeleti szolgáltató a felügyeleti szolgáltatás nyújtását az Ön jelzése alapján aktiválja, visszakapcsolja.
A szüneteltetésből történő visszakapcsolást a https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/webform/afe_szuneteltetes_visszakapcsolas oldalon szükséges bejelentenie.
A visszakapcsolás műszaki feltétele, hogy a visszakapcsolás bejelentésekor az érintett automataberendezés az elektromos hálózathoz csatlakoztatva legyen. Az elektromos hálózathoz történő csatlakozást a visszakapcsolásra vonatkozó írásbeli bejelentéstől számítottan biztosítania kell

15. Hogyan lehet szerződéskötéskor külön jelezni, hogy ha van olyan automatám, amely pillanatnyilag szünetel?

Szerződéskötéskor az Elfogadó Nyilatkozaton kérhet azonnali szüneteltetést, ha azt korábban a NAV-nál már bejelentette. Ebben az esetben szerződéskötéskor a bejelentésének tényét és a szüneteltetésről szóló a NAV-nál erre rendszeresített/kitöltött adatlap szkennelt képét küldje meg az afe@posta.hu e-mail-címre minden inaktív automata vonatkozásában.

16. Melyek a Magyar Posta központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei?

 • Telefonszám: 06-1-421-7242
 • Fax: 06-46-503-899
 • Üzenetküldés: Kattintson ide!
  Telefonos, internetes ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 8-16 óra között
 • Postacím: 3512 Miskolc
 • Személyes ügyfélszolgálat: 1101 Budapest, Üllői út 114-116.
  Hétfőtől-szerdáig 08.00 és 17.00 óra,
  csütörtökön 08.00 és 20.00 óra,
  pénteken 08.00 és 16.00 óra között

17. Az általam észlelt meghibásodásokat hol jelenthetem be?

hibabejelentés felületen tudja bejelenteni az Ön által észlelt meghibásodásokat. Minden esetben pontos hibabajelentést kell tenni, ellenkező esetben a bejelentés, erre vonatkozó esetleges érdemi vizsgálat nélkül elutasítható.

18. Milyen határidőkkel kalkulálhatok a hibabejelentésre vonatkozóan?

A felügyeleti szolgáltató a hiba elhárítását legkésőbb a bejelentés napját követő 3. munkanap végéig megkezdi.

19. Mi történik, ha nem tudok eleget tenni a hibás automatám javítási kötelezettségének a felügyeleti szolgáltató által közölt beszerelési időpontot követően?

Ha az üzemeltető 14 napon belül nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy a felügyeleti szolgáltatói szerződés felmondásra kerül.

20. Kell-e fizetnem havidíjat üzemzavar keletkezésekor?

Amennyiben a szolgáltatás nyújtását nem érintő üzemzavar keletkezik, a felügyeleti szolgáltató jogosult a havidíjat AFE-enként felszámítani, annak ellenére, hogy az automataberendezés működését érintő üzemzavar elhárítása érdekében az AFE esetlegesen javításra, cserére, a működési beállításainak módosítására vagy firmware frissítésre szorul.

21. Mit tekinthető felügyeleti szolgáltatást nem érintő üzemzavarnak

 • Érmeátesés;
 • Az AFE egység beszerelése a statisztikai adatok tiltását eredményezi;
 • A termék kiválasztása után azonnal visszaadta az automata a visszajárót korábban, majd kiadta a terméket, most azonban az AFE beszerelése után kiadja a terméket, majd eltelik további 5-10 másodperc és csak ekkor adja ki a visszajárót;

22. Honnan tudom, hogy mikor helyezik üzembe az egységeimet?

A felügyeleti szolgáltató  e-mail-ben küld tájékoztatót az Ön részére, mely levél melléklete tartalmazza az adott időszakra vonatkozó beszerelési ütemezésben érintett automata adatokat.

23. Módosítható-e a beszerelési ütemtervben kapott időpont?

A beszerelési ütemtervben megkapott időpontot egy alkalommal lehet módosítani különösen indokolt esetben.  Az időpont módosítási szándékot a korábban meghatározott AFE beszerelési időpontot megelőzően legkésőbb 7 nappal van lehetősége kezdeményezni. Az Üzemeltető által AFE beszerelésére javasolt módosított időpont az ütemtervben meghatározott eredeti időponttól legfeljebb 14 nappal térhet el. 500 darab feletti automataberendezéssel rendelkező Üzemeltetők esetében 5 alkalommal, legfeljebb azonban 100 automataberendezést érintően lehetséges a módosítás.

24. Az inaktív automatákba is beszerelésre kerül az AFE?

A felügyeleti szolgáltató által közölt beszerelési időpontban az inaktív, műszaki követelményeknek megfelelő automataberendezésekbe is beszerelésre kerülnek az AFE-k. Az automataberendezés inaktivitásának a ténye tehát az AFE beszerelését nem akadályozza, a beszerelési időpont megváltoztatását nem indokolja.

25. Hová várható a beszereléskor a szerelő érkezése? (aktív és inaktív automaták esetében egyaránt)

A beszerelő arra a telephelyre érkezik, melyet az üzemeltető a bejelentés során az 1. számú mellékletben megadott. Fontos továbbá, hogy az inaktívan beszerelt AFE-k esetén is meg kell fizetni a darabonkénti 22.000 Ft + áfa üzembe helyezési díjat. Amennyiben az automata üzemeltetési helyére kizárólag engedéllyel vagy egyéb egyeztetést/oktatást követően lehet belépni, kérjük, legkésőbb a beszerelést megelőző hetedik napon jelezze ezt az alábbi linken. Kérjük, ilyen esetben a bejáratnál található portán várják telepítőnket.

26. Milyen helyszíni kötelezettségeket kell eleget tennem a beszereléskor?

A beszerelési napokon 8 és 16 óra között biztosítani kell az automataberendezéshez történő eljutást és az ahhoz való hozzáférést egy témában illetékes személy jelenlétével. 100 darabnál több automata esetén 100 darabonként kell egy-egy személy jelenlétét biztosítani.(101 automatánál 2 helyszínen, 201 automatánál 3 helyszínen, 301 automatánál  helyszínen köteles a hozzáférést biztosítani az Üzemeltető)Továbbá az üzemeltetőnek együtt kell működnie az automataberendezés konfigurálásában és tesztelésében, valamint biztosítania kell a fizetési perifériák teszteléséhez szükséges eszközöket (pl.: bankjegyek, érmék, bankkártya, kulcs, zseton).

27. Mi történik, ha a helyszínen derül ki, hogy mégsem tudom biztosítani a megfelelő feltételeket?

Amennyiben az üzemeltető nem biztosítja egy személy jelenlétét, valamint az automataberendezéshez történő akadálytalan eljutást és az AFE beszerelés lehetőségét, a felügyeleti szolgáltató vagy a nevében eljáró szervezet vagy személy legfeljebb fél órát várakozik az automataberendezés üzemeltetési helyén (a címhelyen). Ennek eredménytelen eltelte esetén jegyzőkönyvben rögzíti a telepítő a sikertelen beszerelést és kiszámlázzuk a 12.000 Ft-os kiszállási díjat (több automata esetén mindegyik automatára vonatkozóan).

28. Mi a teendő akkor, hogy ha nem kapok a listában leadott automatáimra állami támogatást, és ez alapján szeretném megszüntetni a tevékenységet?

Amennyiben a lista már leadásra került, a szolgáltatási szerződés létrejött, így a szolgáltatás megszűntetését a Felügyeleti Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeiben leírt rendes felmondással lehet kezdeményezni. A felügyeleti szolgáltatói szerződés felmondása esetén a felmondási idő legrövidebb időtartama 3 hónap, melyet írásban, tértivevényes levélben küldjön meg a felügyeleti szolgáltató részére. A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokát.

29. Ha számlázással kapcsolatos problémám van, hol jelenthetem be?

Számlázással kapcsolatos reklamációt kizárólag írásban, a  szamlareklamacio@posta.hu e-mail- címen fogadunk.

30. Mennyi ideig szüneteltethetem a felügyeleti szolgáltatást?

A felügyeleti szolgáltatás Ön által kért szüneteltetésének időtartama egy naptári éven belül legfeljebb 9 hónap lehet

31.Mit kell tennem, hogy ha automatáimat csak 9 hónapnál rövidebb ideig akarom üzemeltetni egy évben?

A felügyeleti szolgáltatás Üzemeltető által kért szüneteltetésének időtartama egy naptári éven belül legfeljebb 9 hónap lehet. Amennyiben az automata üzemeltetése mellett dönt, akkor a maximum szüneteltetést követően szükséges az automaták szüneteltetésének megszüntetését bejelentenie a NAV és a Magyar Posta felé.

32. Hogyan tudom meg, hogy az automatámba beszerelhető-e AFE?

A beszerelhetőségi vizsgálatot követően a beszerelhetőség eredményéről a Magyar Posta tájékoztatja Önt. Szükség esetén egyeztetést kezdeményez.

33. Mennyibe fog kerülni az AFE?

Az AFE ára 98.000 Ft + áfa/darab.

34. Mennyibe kerül a beszerelés?

Az üzembe helyezés díja 22.000 Ft + áfa/AFE.

35. Kaphatok támogatást 2017.11.03. után is?

A hatályos jogszabályi környezet nem teszi ezt jelenleg lehetővé. Amennyiben újabb támogatási rendelet jelenik meg, annak közzétételét követően tudunk tájékoztatást adni az esetleges újabb támogatás részleteiről.

36. Az inaktív automatákra is meg kell kötnöm a szerződést?

Igen, az Elfogadó Nyilatkozaton jelölje, hogy azonnali szüneteltetést kér. Továbbá az 1.számú melléklet utolsó „NAV-nál jelentett állapot: Aktív/Inaktív  (an)” elnevezésű oszlopban lehetősége van jelölni az Aktív és Inaktív automatákat külön-külön.

37. Mely típusú automata szerelhető be biztosan?

Az AFE beszerelésének teljesíthetőségét az igények beérkezését követően lehet megállapítani az 1. számú mellékletben meghatározott műszaki adatok alapján.

38. Mi a teendő adatváltozás esetén? Mit tegyek, ha megváltozik automatám telepítési címe vagy műszaki tartalma?

A változás tényét köteles megküldeni és legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül – a NAV-nál erre rendszeresített/kitöltött adatlap szkennelt képének csatolásával egyidejűleg – az afe@posta.hu e-mail címre küldött levélben tájékoztatni. Az alábbi felületen is be tudja jelenteni az adatváltozásokat.

39. Az adatszolgáltatáskor inaktívnak jelzett gépre igényelt AFE egységre kell-e fizetni az első havi díjat?

Ha az egység beszerelésre kerül és Inaktív állapotban marad az automata, akkor havi díjat nem kell fizetni.

40. Eladható az AFE?

Igen, az AFE beszerelését követően adható el az automatával vagy anélkül. Amennyiben az érintett automataberendezést a továbbiakban harmadik személy üzemelteti, úgy az eladó Üzemeltetőnek erről szóló  igazolás leadásával egyidejűleg az köteles bejelenteni a harmadik személy (vásárló) nevét és azonosító adatait is.

41. Az AFE egyik gépből a másikba szerelése hogyan történik, igényelhető-e ilyen?

Igen, amennyiben saját telepítővel rendelkezik az Üzemeltető, ő is végezheti az átszerelést. A felügyeleti szolgáltató által beszerelt AFE-k esetén az átszerelés igényét e-mailben szükséges jeleznie az ügyfélszolgálati űrlapon. Amennyiben a leszerelt automatából történő értékesítését véglegesen megszünteti, azt szükséges a NAV felé is jeleznie a megfelelő nyomtatvány kitöltésével, majd ezen adatlapokat szükséges megküldenie részünkre írásos felmondásához csatolva, tértivevényes levélben a felügyeleti szolgáltató 1540 Budapest címünkre. Amennyiben az érintett automataberendezést a továbbiakban harmadik személy üzemelteti, úgy az igazolás leadásával egyidejűleg az Üzemeltető köteles bejelenteni a harmadik személy nevét és azonosító adatait is.

42. Van-e lehetőség a telepítendő AFE szám véglegesítési határidejét kitolni?

Nincs lehetőség az automaták mennyiségének halasztott időpontban történő megadására. Az átadott Elfogadó Nyilatkozat mellékletében rögzített, majd AFE egységgel felszerelhetőnek bevizsgált automatákra automatikusan létrejön a megrendelés az AFE egységekre és megkezdődik a beszerelés. Amely automatákra nem köt szerződést, azon automatákat a határidő után jogszerűen nem tudja üzemeltetni.

43. Van-e lehetőség a maximum 9 hónapos felfüggesztési idő eltörlésére, módosításra?

A felügyeleti szolgáltatás Ön által kért szüneteltetésének időtartama egy naptári éven belül legfeljebb 9 hónap lehet.

44. ÁSZF 13.3 a és b pontjaiban a rendes felmondásra megfogalmazott fizetési kötelezettségek törlése, módosítása lehetséges?

Az ÁSZF 13.4. pontja 3) bekezdésének a)- és b) alpontja szerinti felmondáshoz kapcsolódó jogkövetkezményektől nem tudunk eltekinteni, mivel azok megegyeznek az Art.-ban írtakkal. A rendelkezés módosítására nincs lehetőség.

45. Miért van szükség a berendezések (automaták) jogszabálynak megfelelő selejtezésére?

Az automataberendezés és az AFE selejtezést a 31/2016 NGM rendelet szabályozza. Amennyiben az üzemeltető az automatát jogszabálynak megfelelően selejtezte, és erről a felügyeleti szolgáltatót tájékoztatta, felügyeleti szolgáltatói szerződése részben felmondásra kerül. Az AFE-t a NAV nyilvántartja, így a Felügyeleti Szolgáltatónak adatszolgáltatási kötelezettsége van.

46. Mi abban az esetben az eljárás, ha az üzemeltető külföldön értékesíti a berendezéseit?

Ha külföldre adja el automatáit, akkor vagy leselejtezi, vagy eladja az AFE-ket.

47. Mennyi lesz pontosan a havi felügyeleti díj/berendezés?

A felügyeleti szolgáltatás díja AFE-enként 5.000 + áfa/AFE.

48. Szüneteltetés esetén is szükséges havi díjat fizetni?

30 napot meghaladó szüneteltetés esetén nem szükséges havi díjat fizetni. Az ÁSZF 7.6. pontjának 3) bekezdése szerint a felügyeleti szolgáltatás 30 napot meg nem haladó időtartamú szüneteltetése esetén a havidíjat minden ezen időtartamban szolgáltatással érintett hónapra is meg kell fizetni, amennyiben a felügyeleti szolgáltatás a hónap legalább 1 napján igénybevételre került.

49. Mennyi lesz az egyedi antennák beszerelésének költsége?

Az antenna cserét elvégezheti az üzemeltető saját hatáskörében, a csomaghoz a Posta egy darab külső antennát fog biztosítani az AFE beszerelésekor, amelyet az automata külső házán kell elhelyezni. Amennyiben nem kielégítő jelerősség adott üzemeltetési helyen, akkor erre a problémára alapvetően az üzemeltető feladatát képezi, hogy megoldást találjon, pl. extra hosszú külső antenna, jelerősítő, femtocella beszerzése útján.

50. Mennyibe fog kerülni az éves felülvizsgálati díj?

Az éves felülvizsgálati tevékenység díja 20.000 Ft + áfa/AFE/alkalom.

51. Milyen finanszírozási (bérlet, lízing) lehetőségek vannak?

Erre nem tudunk lehetőséget biztosítani.

52. Milyen ismert gépekkel, vezérléssel és perifériákkal kompatibilis jelenleg az AFE?

Az automataberendezés AFE-val való ellátásának műszaki feltétele, hogy az automataberendezés illetve a kapcsolni kívánt perifériák a 3 piaci standardnak tekinthető kommunikációs protokollok (BDV, MDB, EXE) legalább egyikét a szabványos protokoll leírásnak megfelelően, teljes parancskészlettel alkalmazzák. Az Üzemeltetőnek az Elfogadó Nyilatkozat 1. mellékletében nyilatkozni kell a megfelelőségről, illetve hiánytalan információt kell biztosítani az automatavezérlő és perifériák műszaki paramétereit illetően. Az automatavezérlő egység és a fizetési perifériák esetlegesen szükséges programozása az üzemeltető felelőssége.

53. Mi történik, ha nem tudom biztosítani az AFE beszereléséhez szükség szükséges műszaki feltételeket?

Amennyiben a műszaki feltételek biztosításához további intézkedés szükséges, úgy annak 14 napon belül eleget kell tenni és ennek eredményéről a felügyeleti szolgáltatót is tájékoztatni kell. Amennyiben Ön ennek a kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy a felügyeleti szolgáltatói szerződése felmondásra kerül.

54. Az illeszthetőség vizsgálatát hogyan fogják elvégezni? Mi lesz az illeszthetőségi vizsgálat alapja?

A teljesíthetőségi elővizsgálat alapját az Elfogadó Nyilatkozat 1. számú melléklete műszaki részletei nyújtják.

55. Az AFE hány perifériát tud párhuzamosan kezelni?

Mindenképpen partner lesz a Felügyeleti Szolgáltató az ilyen jellegű egyedi igények kezelésében.

56. Tud az AFE két cashless rendszert egy időben kezelni?

Minden esetben tesztelés szükséges.

57. Hogyan fogja kezelni az AFE a próbavásárlásokat?

Az AFE-t a helyszínen át tudja kapcsolni szerviz módba a technikus/feltöltő. Szerviz módban a vásárlások valós értékükön, de tesztvásárlásként jelennek meg az üzemeltetői felületen és a NAV-nak küldött adóügyi naplókban is, tehát minden esetben egyértelműen el lesznek különítve a valós vásárlásoktól.

58. Milyen megoldással lesz biztosítva a bonthatatlan kapcsolat az alaplapi felület?

A bonthatatlanságot, illetve a roncsolással járó bonthatóságot minden esetben sorszámozott, hologramos matrica felragasztásával valósítja meg az Felügyeleti Szolgáltató, beleértve az alaplapi kapcsolatot, valamint az alaplapon a nem használt egyéb protokollokhoz tartozó üres csatlakozót is.

59. Hol van az a pont, amikor a berendezéshez AFE technikust kell hívni? A perifériák, pl. érmevizsgáló, Pay Pass egység cseréjét ki végezheti el?

A plombált csatlakozásokat kizárólag a Felügyeleti Szolgáltató nevében eljáró személy bonthatja fel és zárhatja le.

60. Ki szerelheti fel saját automatáit AFE-val a beszerelési megállapodás keretében?

A Magyar Posta Zrt. mint menedékes felügyeleti szolgáltató kizárólag azon Üzemeltetők szerelői részére biztosít képzési lehetőséget, akik 50 automata feletti állománnyal rendelkeznek. A képzésre jelentkezők egy egynapos tanfolyam keretében oktatást kapnak az AFE (automata felügyeleti egység) beszerelésének előírásszerű menetéről. A résztvevők sikeres vizsgát követően hivatalos igazolást kapnak, ami feljogosítja őket arra, hogy az automata felügyeleti egységeket beszereljék az őket alkalmazó/megbízó üzemeltetők automataberendezéseibe, amennyiben ebben a tárgyban a felügyeleti szolgáltató és az 50 automata feletti állománnyal rendelkező üzemeltető megállapodást kötött. A tanúsítvánnyal rendelkező szerelő, csak az oktatását finanszírozó Üzemeltető részére végezhet telepítést, más Üzemeltetőtől nem kaphat felhatalmazást az AFE beszerelésére

61. Ki nem szerelheti fel saját automatáit AFE-val?

Az 50 automata alatti állománnyal rendelkező Üzemeltetők részére a felügyeleti szolgáltató képzett munkatársai végzik az AFE-k beszerelését, melynek ütemtervét folyamatosan minden érintett Üzemeltető részére megküld a Magyar Posta Zrt.

62. Mi az új beszerelési határidő?

Kérjük, folyamatosan tájékozódjon a hatályos jogszabályi környezetről, a vonatkozó rendelet megjelenését követően tájékoztatjuk Önöket az  alábbi oldalon .

63. Mely módon lehet kártérítést követelni az elmaradt bevételkiesésért?

Ezen témában érkező panaszokat kivizsgálás nélkül elutasítjuk, elmaradt bevételkiesését a felügyeleti szolgáltató nem köteles megfizetni.A kártérítés szabályait a Felügyeleti Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek 10.4. pontjának 1) bekezdése tartalmazza, a felügyeleti szolgáltató a felügyeleti szolgáltatás nyújtásából eredő kártérítési felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók azzal, hogy a felügyeleti szolgáltató kizárólag az Üzemeltető vagyonában okozott igazolt kárt köteles megtéríteni az elmaradt vagyoni előny kivételével.

Mikor kell a szüneteltetett automaták éves felülvizsgálatát elvégeztetni?

Az AFE felülvizsgálatát a visszakapcsolást megelőzően az Üzemeltetőnek kötelessége elvégeztetni a felügyeleti szolgáltatóval, amennyiben a visszakapcsolás időpontjában az utolsó felülvizsgálat vagy üzembe helyezés óta a 13 hónap már letelne.