Fenntarthatósági jelentések

 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ JEGYÉBEN

Az egyik legnagyobb múltú nemzeti vállalatként a Magyar Posta Zrt. - országos hálózatával jelentős foglalkoztatóként és egyetemes szolgáltatóként - a magyar gazdaság meghatározó szereplője, megkerülhetetlen stratégiai szerepet tölt be hazánk pénzügyi, logisztikai és információs vérkeringésében, valamint szerves része a földkerekség legkiterjedtebben működő integrált hálózatának, éppen ezért nagy a felelőssége érintettjei iránt.
Felelősen gondolkodó vállalatként elkötelezettek vagyunk a fenntartható fejlődés elve mellett, amit a sikeres üzleti jövőkép alapjának tekintünk. A fenntarthatóság nem egy különálló célrendszer, hanem szervesen beépül a mindennapi működésbe, üzleti gondolkodásba. Döntéseinkben meghatározó elemként jelenik meg az életciklus-szemlélet, valamint a gazdasági érdek és a környezeti-társadalmi hatás együttes mérlegelése. Működésünk során törekszünk a társadalmi, vállalati és környezetvédelmi érdekek egyensúlyának megteremtésére.
Vállalatunk fontos küldetésének tekinti, hogy élen járjon a fenntarthatósági szempontú jó gyakorlatok és szemlélet elterjesztésében, amelynek részeként tevékenységünk gazdasági, környezeti és társadalmi hatásairól folyamatosan megbízható adatokat, információkat gyűjtünk és azokat hiteles formában és rendszeresen elérhetővé tesszük az ügyfeleink, partnereink és egyéb érdekelt feleink számára.

A Fenntarthatósági jelentés, amely a teljes szervezet együttműködésének és csapatmunkájának az eredményeként jött létre, az összehasonlíthatóság érdekében a Global Reporting Initiative (GRI – Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés) irányelveinek alkalmazásával készült.
A hitelesség érdekében a jelentést független, harmadik féllel tanúsítattuk és az erről szóló minősítés beépült a jelentésbe.

gondolkodj zoldben

 

 

A Magyar Posta Zrt. biztosításközvetítő tevékenységével kapcsolatos fenntarthatósági információk.

Az Európai Unió és a Tanács (EU) 2019/2088 sz. a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendeletének (továbbiakban: „Rendelet”) 6. cikk (2) bekezdése szerint a pénzügyi tanácsadó köteles a biztosítási szerződés megkötése előtt tájékoztatni az ügyfelet a fenntarthatósági kockázatok befektetési vagy biztosítási tanácsaikba való integrálásának módjáról, és a fenntarthatósági kockázatoknak a tanácsadás tárgyát képező pénzügyi termék hozamára gyakorolt valószínű hatásai értékelésének eredményéről. A Rendelet előírja továbbá, hogy amennyiben a pénzügyi tanácsadó a fenntarthatósági kockázatokat nem minősíti relevánsnak, annak indokaira röviden és egyértelműen adjon magyarázatot.

A Magyar Posta Zrt., mint a Magyar Posta Életbiztosítási Zrt.-nek a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bit.”) 4.§.(1) bek. 34. pontja szerinti függő biztosításközvetítője a Rendelet fenti előírása szerinti pénzügyi tanácsadónak minősül, ezért az előzőekben részletezett tájékoztatási követelményeknek az következők szerint tesz eleget.

A Rendelet értelmében a fenntarthatósági kockázatok olyan a környezet, a társadalmi ügyek vagy a vállalatirányítás területén bekövetkező események vagy körülmények, amelyek ténylegesen vagy potenciálisan jelentős negatív hatással lehetnek a befektetésre. Az értékesítés folyamata során a közvetítő a Biztosító által megadott, az adott termékekre vonatkozó fenntarthatósági információkat használja, és ezeket a tanácsadás során figyelembe veszi . A biztosításközvetítő úgy nyilatkozik ,hogy ezen tevékenységét illető javadalmazásában nincs olyan értékesítési ösztönző elem, amely a negatív fenntarthatósági kockázatokat előidéző termékek eladásának irányába hatna.