A képen különböző címletű papírpénzek és pénzérmék láthatóak.

Készpénz címletváltás

Ha túl sok apró húzza a zsebét vagy ha nincs elég váltópénze

  • Ha sok a pénzérméje és bankjegyre váltaná, vagy nagy mennyiségű pénzérmére van szüksége, esetleg érméit és bankjegyeit más címletűre cserélné, vagy talán forgalomképtelen bankjegyet, érmét szeretne – névértékkel egyező összegű – forgalomképesre cserélni, bármelyik állandó postai szolgáltatóhelyen (kivéve postapartnerek) megteheti.
  • Figyelem! A Posta sem befizetésként, sem készpénz címletváltásra, sem azonos címletre történő átváltásra nem fogadja el a szándékosan megcsonkított (például félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérméket, illetve azon bankjegyeket és érméket, amelyek valódisága és névértéke nem állapítható meg egyértelműen.
  • Rendszeres címletváltási igényű ügyfelek a szolgáltatás igénybevételére szerződést köthetnek a Postával, amelynek előnyei:

            - az előre jelzett címlet és mennyiség szerint történik a csere,
            - előre egyeztetett (szerződésben rögzített) időpontban történhet a szolgáltatás igénybevétele

  • A Posta a forgalomképesnek nem minősülő forintbankjegyek és forintérmék kezelésével kapcsolatos feladatok ellátását a mindenkor hatályos MNB törvény, illetve az MNB elnökének erre vonatkozó rendeletei alapján végzi.
  • A készpénz címletváltás szolgáltatásért a Magyar Posta pénzforgalmi szolgáltatásainak díjairól szóló Hirdetményben közzétett díjat kell fizetni.

Mit jelent, hogy forgalomképtelen?

Nem hozható forgalomba (forgalomképtelen) a forgalomból bevont, a nagymértékben sérült, a hiányos (csonka) valódi bankjegy, valamint a forgalomból bevont, nehezen felismerhető, illetve sérült érme.

A forgalomképtelen bankjegyet, érmét becserélhetem a Postán?

Igen, az állandó postai szolgáltatóhelyek pénztárai a forgalomképtelen forintbankjegyeket és forintérméket azonos címletű forgalomképes forintbankjegyre és forintérmére becserélik.

Meddig cserélhetem be a forgalomból bevont bankjegyeket, érméket a Postán?

A forgalomból bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyeket a bevonást követő három évig, míg az érméket a bevonást követő egy évig a Posta állandó postai szolgáltatóhelyein működtetett pénztárai becserélésre díjmentesen elfogadják.

A forgalomból bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyeket a bevonást követő három év után, illetve érmék esetében a bevonást követő egy év után az MNB törvényben meghatározott időpontig csak erre kijelölt postai szolgáltatóhelyein* működtetett pénztárai cserélik be.

*: a megyeszékhelyi és a megyei jogú városok 1-es postái, továbbá Budapest kijelölt alábbi postái:
Budapest 114 – Mammut posta (I., II., XII. kerület),
Budapest 3 posta (III. kerület)
Budapest – Újpest 1 posta (IV. kerület)
Budapest 5 posta (V. kerület)
Budapest 62 posta (VI., XIII. kerület)
Budapest 72 posta (VII. kerület)
Budapest 8 posta (VIII. kerület)
Budapest 100 posta (IX. kerület)
Budapest 10 posta (X. kerület)
Budapest 112 posta (XI. kerület)
Budapest – Zugló 1 posta (XIV. kerület)
Budapest – Rákospalota 1 posta (XV. kerület)
Budapest – Sashalom 1 posta (XVI. kerület)
Budapest – Rákoskeresztúr 1 posta (XVII. kerület)
Budapest – Pestszentlőrinc 1 posta (XVIII. kerület)
Budapest – Kispest 1 posta (XIX. kerület)
Budapest – Pesterzsébet 1 posta (XX. kerület)
Budapest – Csepel 1 posta (XXI. kerület)
Budapest – Budafok 1 posta (XXII. kerület)
Budapest – Soroksár 1 posta (XXIII. kerület)

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók