MBH_SzemelyiKolcson_2023szept_AKCIOTERV_POSTA_Aloldal_Banner_1920x400

MBH Személyi Kölcsön már a Postán is!

SZEPTEMBERI AKCIÓ
A Bank kedvezményes visszatérítésként 30 000 Ft összeget ad minden 2023. szeptember 6. és szeptember 30. között befogadott Plus elnevezésű személyi kölcsön konstrukció után, amennyiben a kölcsön folyósításra kerül és a Plus konstrukció többletfeltételei teljesülnek, továbbá a személyi kölcsönre vonatkozóan nincs fizetési elmaradás. A Bank az akció feltételeinek teljesülését 2023. december 13-án vizsgálja meg, a visszatérítés összegét legkésőbb 2023. december 18-án bocsátja rendelkezésre jóváírás formájában az ügyfelek részére a személyi kölcsönhöz kapcsolódó fizetési számlán.

Gyorsan, egyszerűen igényelheti

Postahelyeken igényelhető MBH Személyi Kölcsön konstrukciók:

  • Start és Start Plus
  • Extra és Extra Plus

A részletekért kattintson az alábbi oldalra:

https://www.mbhbank.hu/lakossagi/kolcsonok/szemelyi-kolcson

A Plus konstrukció igénylésének feltétele, hogy a Kölcsönszerződés megkötésének időpontjában az ügyfél:

  • az MBH Banknál vezetett lakossági forint fizetési számlával vagy Befektetési Kártya számlával (továbbiakban Fizetési Számla) rendelkezik, vagy a kölcsönszerződés megkötésével egy időben MBH bank forint fizetési számlát nyit a postahelyen, és a kölcsön futamideje alatt vállalja, hogy ezen a számlán havonta jóváírásra kerül a rendszeres havi jövedelmével egyező mértékű összeg, de legalább a választott konstrukció szerint elvárt minimum összeg, és
  • a kölcsön törlesztését a Fizetési Számláról indított állandó átutalás vagy ugyanerre a fizetési számlára adott csoportos beszedési megbízás útján teljesíti.

Egyéb vonatkozásban az MBH Bank Nyrt. mindenkor hatályos Személyi Kölcsön hirdetményében rögzítettek az irányadóak, ennek megfelelően postahelyeken történő igénylés esetén is az igénylés előfeltételei és az igényléshez szükséges dokumentumok, valamint az azokra vonatkozó általános előírások alkalmazandók.

*A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a szerződéskötési dátum, az elszámolási nap és a futamidő naptári napjainak száma alapján, valamint a feltételek változása esetén módosulhat.

Az MBH Személyi Kölcsön konstrukciók a Magyar Posta Zrt. kijelölt postahelyein igényelhetők.

Az MBH Személyi Kölcsön nyújtója és a jelen hirdetés közzétevője az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.). A Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) az MBH Bank Nyrt. függő ügynöke.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a bírálat jogát fenntartja. A további feltételeket és részleteket a vonatkozó Hirdetmények és Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Emellett további tájékoztatást kérhet a kijelölt postákon, az MBH telefonos ügyfélszolgálatán (TeleBankon) a +36-80-350-350-os telefonszámon, illetve a www.posta.hu, a www.mbhbank.hu weboldalakon.
A hatályon kívüli hirdetmények, Általános szerződési feltételek, Üzletszabályzatok és egyéb dokumentációk megtekinthetők a www.mbhbank.hu oldalon.