Közhiteles címregiszter kialakítása projekt

Az „Államreform Operatív Program” keretében megvalósítandó ÁROP-1.2.12 „Közhiteles címregiszter kialakítása”

Projektgazda: Vidékfejlesztési Minisztérium
A projekt támogatási keretösszege: 950 millió Ft. 100%-os Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

Magyarországon a közigazgatás jelenleg nem rendelkezik egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A címek, a különböző címnyilvántartások változtatásai és a kapcsolódó folyamatok nem egységes módon készültek. Ezekről különböző, elkülönült jogszabályok rendelkeznek, ezért a címkezelés jelenleg nem egységes, nem teljes, ugyanakkor egyes részeket tekintve redundáns.

kcr-tabla

Az „Államreform Operatív Program” keretében megvalósítandó ÁROP-1.2.12 „Közhiteles címregiszter kialakítása” projekt célja, hogy egységes, teljes és közhiteles címregisztert hozzon létre Magyarországon, ezzel lényegesen megkönnyítve az adminisztratív folyamatokat. A folyamat lezárása után a közigazgatásban jelenleg használt többféle, egymást átfedő címadatbázist felváltja az újonnan kialakított egységes nyilvántartás, amely kézzelfogható előnyöket jelent a mindennapi adminisztrációban.

A projektben résztvevő konzorciumi partnerek a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH), a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), a Magyar Posta Zrt. (MP) szoros együttműködésben kezdték meg a munkafolyamatokat az új rendszer létrehozásához, de szakmai támogatást nyújtanak a projektben érintett olyan szervezetek is, mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM), valamint a Belügyminisztérium (BM).

A projekt költségét 85 százalék arányban uniós, 15 százalékban pedig nemzeti forrásból finanszírozzák.

A projekt megvalósításában több mint 80 szakember vesz részt. A munka nagyságát jellemzi, hogy - a master nyilvántartás hiánya miatt - 5 milliót meghaladó címadat karbantartását kell elvégezni. Magyarországon most több mint 7,5 millió telek és 9 millió ingatlan van. A lakások száma pedig a múlt év végi adatok szerint 4 358 858 volt. A projekt 2014. augusztus 31-én zárul. Ennek eredményeként létrejön Magyarország első etalon nyilvántartása, a közhiteles címregiszter.

A Magyar Posta Zrt., mint konzorciumi tag

A Magyar Posta számára igen fontos, hogy a címeket megfelelően tudja kezelni, hiszen évente 1,2 milliárd címzett és 850 millió darab címezetlen kézbesített küldeményt kezel, közel 3,5 millió egyedi cím, 100 ezer postai fiókbérlő és 10 ezer postai kézbesítői járás napi elérésével végzi a szolgáltatást.A címkezelés folyamatának legfontosabb és legkritikusabb része a cím azonosítása. Ehhez nélkülözhetetlen egy országos referencia adatbázis, amelyhez képest az azonosítást elvégezheti a posta.A postai irányítószám a címhely adatsor egyik legfontosabb eleme, a küldemények postai feldolgozását szolgáló, négy számjegyből felépülő kódja. A címzést segítő tájékoztatók mellett az irányítószámok ma már országosan a mindennapi élet részévé váltak. 

A Magyar Posta Zrt. vállalt feladatai:·

  • A címadatbázis összeállítása·
  • Jogi támogatás (Irányítószám menedzsment)·
  • Adatelemzés – szakértői közreműködés·
  • Adattisztítás – szakértői közreműködés 

A megvalósításban elsősorban a posta felsőfokú végzettséggel rendelkező, szakterületi „specialistái”, tapasztalt munkatársai vesznek részt. Ezáltal széles ismeret, tudás és gyakorlati potenciál van jelen a projektben. Kiemelt fontosságú, hogy a konzorciumi partnerek rendelkezésre álló címadatbázisainak gépi összehasonlítása a posta saját tulajdonú Postai Címvarázsló Rendszer és térinformatikai eszközök segítségével a címek egymással való megfeleltetésével történik. Ennek az alapját a postai Országos Egységes Címadatbázis és Címmenedzsment Rendszer országos referencia címadatbázisa képezi.

A cím egy speciális adat

  • Nemzet specifikus.
  • A címtisztítás egy speciális ága az adattisztításnak.
  • Speciális problémák, ami nagy (címkezelési) tapasztalatot igényel.
  • A Magyar Posta a címkezelés specialistája.

A "Közhiteles Címregiszter kialakítása"– ÁROP – 1.2.12-2012-2012-0001 projekt kivitelezését elindító sajtóeseményt 2013.06.25-én a Vidékfejlesztési Minisztériumban rendezték meg.A programon a Magyar Posta részéről dr. Sümegi Péter a Hatósági Kapcsolatok Igazgatóság vezetője tartott előadást és prezentációt a Magyar Postát érintő feladatokról, vállalásokról.  Egyéb részletekről és a projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást kaphatnak a www.kozhitelescímregiszter.hu weboldalon.

Galéria: [h3]